Dit is de site van de Fractie van de Partij van de Arbeid in de Gemeenteraad van Ferwerderadiel.

Ferwerderadiel ligt in Noord Friesland en bestaat uit de dorpen:
Burdaard, Blije, Ferwert, Ginnum, Hallum, Heigebeintum, Jannum, Jislum, Lichtaard, Marrum, Reitsum en Wantswert.